FLEMINGS & JANSEN, Geassocieerde notarissen te Lommel

 

FLEMINGS & JANSEN

Geassocieerde notarissen te Lommel

 

FLEMINGS & JANSEN

Binnensingel 74
3920 Lommel
Tel. (011) 54.40.19
Fax. (011) 54.59.30

BV
BTW BE 0561725119
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie Limburg

Gebouw Corbie Hotel - tegenover Mc Donalds - Inkom aan achterkant van het gebouw Parking op hoek Doelenstraat/Wipstraat of ondergrondse parkeergarage

...
 

1 op 1 met de notaris: Anne-Sophie's tip aan cliënten

6 februari 2023

In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week vertelt notaris Anne-Sophie ons over wat haar dag goed maakt en wat ze mensen écht wil aanraden als notaris. "Ik zie dagelijks mensen die denken dat bepaalde juridische gevolgen op hen van toepassing zijn, terwijl dat eigenlijk niet blijkt te kloppen." 

Bron: Fednot

Een testament opstellen: hoe begin je er aan?

30 januari 2023

Ontdek onze videotip!

Een testament is een belangrijk instrument om te bepalen hoe je erfenis moet verdeeld worden, eenmaal je er niet meer bent. Waarop moet je letten bij het (laten) opstellen van een testament? Bekijk onze Notaristip!

Bron: Fednot

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

 

Jean FLEMINGS
Geassocieerd notaris

Jean FLEMINGS

Ruud JANSEN
Geassocieerd notaris

Ruud JANSEN

Nathalie HAESENDONCKX
Licentiaat in de rechten
Master in het notariaat
Erkend bemiddelaar

nathalie(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Nathalie HAESENDONCKX

Livia VERMEULEN
Master in de rechten
Master in het notariaat
Erkend bemiddelaar

livia(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Marijke RENIERS
Master in de rechten
Master in het notariaat
Erkend bemiddelaar

marijke(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Marijke RENIERS

Marlise DE DYN
Master in de rechten
Master in het notariaat

marlise(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Marlise DE DYN

Kristien DE GRAAF
Master in de rechten
Master in het notariaat

kristien(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Kristien DE GRAAF

Marianne VAN GOETHEM
Master in de rechten
Master in het notariaat

marianne(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Marianne VAN GOETHEM

Jolien VAN BAELEN
Master in het notariaat

jolien(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be
Tel. 011 717021

Ginny GEIRNAERT
Master in de rechten

ginny(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be
Tel. 011/55.05.89.

Tom JANSSEN
Notarieel medewerker

tom(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Tom JANSSEN

Laura VANHOOF
Notarieel medewerkster

laura(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Laura VANHOOF

Nesrin YALCIN
Notarieel medewerkster

nesrin(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Nesrin YALCIN

Steffie DE MAEYER
Notarieel medewerkster

steffie(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Steffie DE MAEYER

Miek SWENNEN
Notarieel medewerkster

miek(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Miek SWENNEN

Laura MELISSAS
Notarieel medewerkster

melissas.laura(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be
Tel. 011/71.70.20.

Eveline DE WEERDT
Notarieel medewerkster

eveline(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Eveline DE WEERDT

Leen DENIES
Notarieel medewerkster

leen(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Opzoekingen

Leen DENIES

Cindy JACOBS
Notarieel medewerkster

cindy(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Onthaal - Postakte

Cindy JACOBS

Charlotte LATHOUWERS
Notarieel medewerkster

charlotte(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be
Tel. 011/71.70.21.

Onthaal - Kopie akten

Charlotte LATHOUWERS

Petra GORISSEN
Notarieel medewerkster

petra(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be
Tel. 011/55.05.81

Boekhoudster

Petra GORISSEN
 
 

Immo

Online verkoop € 208.000

Appartement
Kerkhovensesteenweg 441
3920 Lommel

 
 

FLEMINGS & JANSEN

Binnensingel 74
3920 Lommel
Tel. (011) 54.40.19
Fax. (011) 54.59.30

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is nu open

M 09:00 >  12:00   13:30 > 18:00  
D 09:00 >  12:00   13:30 > 18:00  
W Gesloten deuren 13:30 > 18:00  
D 09:00 >  12:00   13:30 > 18:00  
V 09:00 >  12:00   13:30 > 17:00  
Z gesloten  
Parking

Parking

Ondergrondse parkeergarage

Parkeerterein op de hoek van de Doelenstraat en Wipstraat

Verlofperiodes